NEUROPATIA A NEURALGIA

Neuropatia je postihnutie autoimunitného nervového systému, ktoré môže viesť k narušeniu funkcií vnútorných orgánov. Postihnutie viac ako jedného nervu sa nazýva polyneuropatia. K základným prejavom neuropatie patrí brnenie, pálenie, bolesť, znížená citlivosť, neistota pri chôdzi, svalová slabosť, bolesti a kŕče svalov a rad ďalších príznakov. Medzi najčastejšie polyneuropatie patrí polyneuropatia pri reumatickej artritíde, diabetická neuropatia, ktorá sa prejavuje u cukrovkárov s poruchami cievneho systému, alkoholová neuropatia, polyneuropatia pri Lymskej borelióze a ďalšie.

Periférna neuropatia je postihnutie ktorejkoľvek časti periferného nervového systému. Ide o ochorenie, s ktorým k neurológovi mieria ľudia najčastejšie. Častými prejavmi potom sú slabosť, znížená citlivosť a bolesť, ktorá postihuje predovšetkým ruky a nohy, ale môže postihnúť aj iné časti tela.

 

POŠKODENIE JEDNÉHO NERVU ALEBO CELÉHO ZVÄZKU

Jednotlivé škodliviny narušujú nervy rôznymi spôsobmi. Niektoré spôsobia škody iba na jednom mieste jediného nervu, iné vytvorí niekoľko ďalších takýchto plôch na viac nervoch a ďalšie poškodí celé zväzky. A práve podľa tohto rozloženia delia lekári neuropatie na:

  1. Mononeuropatie – Vznikajú na podklade poškodenia jedného nervu na jednom mieste. Ich najčastejšou príčinou je mechanické poranenie alebo útlak (napr. syndróm karpálneho tunela), menej často vaskulitídy alebo útlak tumorom
  2. Mnohopočetná mononeuropatia – V tomto prípade sa jedná o pár miestnych poškodení niekoľkých rôznych nervov, ktoré môžu vzniknúť súčasne alebo jedno po druhom. Postupným vývojom môžu splývať a imitovať polyneuropatie. Tento typ je často vyvolaný napríklad reumatoidnou artritídou, cukrovkou alebo vírusovými ochoreniami.
  3. Polyneuropatia –  Tu dochádza k poškodeniu mnohých nervových vlákien. Najčastejšie sa polyneuropatia začína prejavovať na dolných končatinách brnením a zmenami citlivosti. Postupne sa pridáva svalová slabosť, ktorá môže viesť až k poruchám chôdze a státia. U väčšiny polyneuropatií dochádza aj k poškodeniu vegetatívnych vlákien, čo sa môže prejavovať napríklad zmenami potenia, poruchami tráviaceho (zápcha alebo hnačky) a urogenitálneho systému (zadržiavanie moči alebo naopak jej neudržanie, sexuálne poruchy), či poruchami srdcovo-cievneho systému (ortostatická hypotenzia, tj. krátkodobé zníženie tlaku, spôsobené zmenou polohy z ľahu do stoja).
  4. Postihnutie nervových zväzkov (plexopathia). Z nervových zväzkov býva najčastejšie zasiahnutá ramenný pletenec mechanickým poranením (napr. pri autonehodách). Chirurgická liečba týchto poranení býva komplikovaná a s neistým výsledkom. Ďalej býva ramenný pletenec poškodený ionizačným žiarením, napr. 30 rokov po ožiarení karcinómu prsníka. Môže dôjsť aj k postihnutiu bederného pletenca, a to v rámci cukrovky.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Rizikovými faktormi neuropatickej bolesti môže byť napríklad diabetes, nedostatok vitamínu B12, intoxikácia (ortuťou, olovom, alkoholom), HIV infekcia, borelióza alebo pásový opar.

PREVENCIA

Odporúčaná je konzumácia vitamínov skupiny B, najmä vitamínu B12, vápnika, kyseliny alfa-lipoovej, ktorá má na nervové vlákna pozitívne účinky, vitamínu E a ginko biloby.

PRODUKTY NA NEUROPATIU A NEURALGIU

NEUROFISIODOL – GÉL NA NEUROPATIE A NEURALGIE