Cookies

Spoločnosť EMPOLAS s.r.o., IČO: 03514765 so sídlom Charváty 284, 783 75 Charváty používa na tejto webovej stránke súbory cookies, a to za účelom merania návštevnosti webu, prispôsobeniu zobrazenia webových stránok https://www.ozonidy.sk. Cookies na meranie návštevnosti  webu a prispôsobeniu zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti.

Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovávania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás na info@empolas.com alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť EMPOLAS, s.r.o. zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Typ

Názov

Účel

Expirácia

Cookies tretích strán

Google Analytics

Získanie štatistických informácií

Podľa nastavenia prehliadača, poprípade. do odstránenia